Industri och
lokalsanering

Skapa bättre arbetsmiljö på din arbetsplats

Industri- och lokalsaneringar skapar bättre arbetsmiljö på arbetsplatserna samt minskar risker för dammexplosioner och förebygger dyra driftstopp.

VISAB har lösningen och kompetensen för att skapa en bättre arbetsmiljö på just din arbetsplats.

Rätt utbildning och erfarenheter

Vissa typer av arbete kräver brandvakt, detta kan VISAB erbjuda med personal som har både erfarenhet och rätt utbildningar som krävs för dessa typer av arbeten.

VISAB utför även brandsaneringar där vi avlägsnar sot med mera som uppstått efter brand i allt från ställverk till hela lokalsaneringar.

Brandsanering
och brandvakter

Fasadrengöring

Välj rätt rengöringsmetod för din fasad

Förorenade eller flagnande fasader och tak ser inte bara tråkigt ut, det försämrar också både andningen på fasaden och livslängden. VISAB har kunskapen och erfarenheten att välja rätt rengöringsmetod för just din fasad.

Vet du vad som pågår i din krypgrund?

En fuktskadad krypgrund innebär inte bara hälsofarliga risker utan också kostsamma och tidskrävande renoveringar. Låt våra kunniga saneringstekniker sanera din krypgrund på bästa sätt så slipper du oroa dig sedan.

Sanering av
krypgrunder

Ventilationsservice

Få bättre inomhusklimat och lägre energiförbrukning

Lager av damm gör att kanalarean minskar och luften får svårt att passera med sämre inomhusklimat, högre energiförbrukning och brandspridning som följd. VISAB har lösningen på detta i form av service på ditt ventilationsystem.

Effektivt och miljösäkert

Högtryckstvättning är en mycket effektiv och miljövänlig metod vid rengöring av nedsmutsade ytor så som gångplattor, murar, invallningar, busskurer och mycket mera.

VISAB har modern och mobil utrustning för att utföra dessa arbeten både effektivt och miljösäkert.

Högtryckstvättning

Invändig silorengöring

Effektiv rengöring av silosar

Har du drabbats av produkthäng eller har du behov av rengöring i just din silo men inte vet hur du skall gå till väga så har vi på VISAB har lösningen för dig.