VISABs målsättning

VISABs målsättning är att uppfylla våra kunders överenskomna behov, samhällets krav och företagets egna resurser och förutsättningar genom att:

  • Utföra vårt arbete rätt från början med motiverade medarbetare
  • Ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur kvalitetssynpunkt
  • Följa relevanta lagstiftningar för kvalitetskrav

Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn efterlevs. Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.