VISABs affärsidé

VISABs affärsidé är att på ett snabbt, effektivt och professionellt sätt kunna bistå kunder när en skada inträffar, men också arbeta förebyggande och erbjuda lösningar på längre sikt. VISAB ska med hjälp av säkra och miljöinriktade arbetsmetoder minska kundernas produktionsbortfall.

Genom vår breda kunskap och långa yrkeserfarenhet ska vi erbjuda spetskompetens till våra kunder och på så sätt skapa en långsiktigt bättre ekonomi åt våra kunder.

industri och lokalsanering