Med fokus på kvalitet, flexibilitet och miljö/arbetsmiljö

 

VISAB – Västsvensk Industri Sanerings AB
VISAB är ett familjeföretag som startades 2010. Företaget är etablerat i Falkenberg men erbjuder sina tjänster till hela västra och södra Sverige samt givetvis på andra ställen om efterfrågan finns.

VISAB är ett expanderande serviceföretag som lägger stor fokus på miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet efter kundernas och myndigheternas krav. Detta gör vi genom att ständigt utveckla vår teknik, våra metoder, vår kompetens samt vår maskinpark så att vi hela tiden har och använder oss av moderna arbetsredskap.

VISAB sysslar med många olika typer av saneringar, däribland vakuumsugning av både vått och torrt material. Vi erbjuder även blåsning av olika pulver- och stenmaterial, fasadtvättning, högtrycksspolning, industrisaneringar, sand- och isblästring, oljesaneringar med mera.

Våra kunder finns i branscher såsom tillverkning- och processindustri, kraftverk och förbränning, i kommuner och försäkringsbolag, byggföretag samt inom den privata sektorn.

VISABs medarbetare har många års erfarenhet i branschen, är väldigt serviceinriktade och engagerade för att se till att leverera efter eller över kundernas förväntan. Alla medarbetare är välutbildade för att jobben ska utföras på ett säkert och korrekt sätt. Varje jobb utförs med fokus på kvalitet, flexibilitet och miljö.

Vår målsättning
VISABs målsättning är att erbjuda och utföra våra tjänster på ett sådant sätt att det skall vara ett självklart val att välja oss ur både kvalitet- och miljösynpunkt, men även av ekonomiska skäl.

Vi på VISAB är väldigt flexibla och serviceinriktade och ser alltid till att kunden är nöjd innan vi lämnar en arbetsplats. Vi ska givetvis vara tillgängliga dygnet runt alla dagar på året. Vi anpassar oss och våra tjänster efter dina krav och behov och kommer gärna med råd och tips. Inget jobb skall vara för litet för oss och vi strävar alltid efter att leverera över förväntan!

VISAB är kollektivanslutna till Fastighetsanställdas Förbund Specialservice. VISAB är anslutna till ISO 9001: och ISO 14001: sedan 2011.

ikon - kvalitet

Kvalitet
VISABs målsättning är att uppfylla våra kunders överenskomna behov, samhällets krav och företagets egna resurser och förutsättningar genom att:

  • Utföra vårt arbete rätt från början med motiverade medarbetare
  • Ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur kvalitetssynpunkt
  • Följa relevanta lagstiftningar för kvalitetskrav
ikon - miljö

Miljö
VISAB verkar för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Våra grundkrav är att tillämpliga lagar och att föreskrifter uppfylls. VISAB ska:

  • Ständigt söka efter nya metoder som resulterar i säkra produkter ur miljösynpunkt
  • Ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt
  • Förebygga föroreningar
  • Följa relevanta lagstiftningar för miljökrav
ikon - Affärsidé

Affärsidé
VISABs affärsidé är att på ett snabbt, effektivt och professionellt sätt kunna bistå kunder när en skada inträffar, men också arbeta förebyggande och erbjuda lösningar på längre sikt. VISAB ska med hjälp av säkra och miljöinriktade arbetsmetoder minska kundernas produktionsbortfall.

ikon - Certifikat och tillstånd

Certifikat och tillstånd
Vi på VISAB siktar alltid på att ligga i framkant vad gäller certifieringar och tillstånd. Detta gör vi för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet. Se gärna vilka certifieringar vi på VISAB har nedan.

jobba hos visab

Vill du jobba hos oss?

Vi erbjuder ständigt tjänster. Se vilka tjänster vi erbjuder just nu nedan.

1 maj, 2016 in Lediga tjänster

Saneringstekniker

VISAB expanderar hela tiden och behöver därmed fler medarbetare på…

Läs mer