Journummer JOURNUMMER
0346 154 05

Ny certifiering inom ISO kvalitet och miljö

  24 februari, 2016 Nyheter

Efter 2016 års externa revision av kvalitet/miljö ledningssystemet kunde revisionsgruppen konstatera att organisationen åter igen har ett verksamhetsledningssystem i enlighet med kraven i standarderna ISO 9001 och 14001 samt kunnat påvisa systemets förmåga att systematiskt uppnå överenskomna krav på produkter/tjänster inom ramen för och organisationens policy och mål.

Organisationen har kunnat påvisa en effektiv implementering, underhåll och förbättring av sitt ledningssystem.

Under hela revisionsprocessen visade ledningssystemet övergripande överensstämmelse med kraven i standarden.

Ledningssystemets dokumentation påvisade överensstämmelse med kraven i aktuella standarder och var av lämplig struktur för att kunna stödja införandet, upprätthållandet och ständig förbättring av ledningssystemet.

Detta är vi väldigt stolta över samt att det bevisar att vårt ständiga arbete inom miljö och kvalitet efterlevs. Nu arbetar vi vidare med att strukturera om för de ny kommande standarderna och om certifiering av dessa kommer att ske 2017.