Vakuumsugning

Snabbt och effektivt

VISABS sugbilar är effektiva och väldigt efterfrågade inom många olika Branscher. De har enorm sugkraft som används för att få bort oönskade material (vått eller torrt) på svåråtkomliga ställen där man inte vill, kan eller kommer åt materialet med maskiner eller annan utrustning.

Rent utan kemikalier

Högtrycksspolning är en effektiv, miljövänlig och efterfrågad metod att rengöra förorenade ytor från smuts och beläggningar i så väl rörsystem som cisterner och tankar.

Användningsområdena är många och nya kommer ständigt.

Högtrycksspolning

Sandblästring

Specialister på sandblästring

Visab är specialiserade på sandblästring. Inga uppdrag är för små eller för stora för oss. Det är den mest effektiva metoden för rost och andra beläggningar, resultatet blir rent stål.

VISAB utför sandblästring på mer material än bara stål, klicka in och läs mer.

Det miljösäkra rengöringsalternativet

Blästring med kolsyreis/ torris är en revolutionerande rengöringsmetod med pellets av kolsyreis som blästringsmaterial. Metoden är miljövänlig, effektiv och tidsbesparande.

Isblästring

Pannrengöring

Krav på kompetens

Rengöring av pannor och tubpaket är ett omfattande arbete som kräver kompetens och rätt utrustning så att rengöring sker på ett så skonsamt sätt som möjligt för tuberna. VISAB har resurserna och kompetensen för detta.

Snabb och kostnadseffektiv deponering

Många gånger är långt att köra för att tömma sugbilen som i sin tur resulterar i att kunden inte får ut mesta möjligt tidsmässigt på arbetsdagen.

VISAB har lösningen för detta i form av subil med högtipssfunktion.

Sugbil med
högtippsfunktion

Stoftavskiljare
med filter

Säker hantering av avfall

VISAB har en metod för att minska risken för spridning av farligt avfall genom att avfallet sugs direkt i en storsäck.

Klicka in för att läsa mer om VISABs säkra hantering av avfall.